ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προγεννητικός έλεγχος του ζευγαριού πραγματοποιείται στις εξής φάσεις:

Στο πρώτο ραντεβού με το γυναικολόγο, πριν τη σύλληψη, πραγματοποιείται έλεγχος του ζευγαριού. 
Έπεται το τεστ κυήσεως. Εάν είναι θετικό, ακολουθεί το 1ο υπερηχογράφημα. 
Γίνεται πλήρης αιματολογικός, ορμονικός και ανοσολογικός έλεγχος.
Την 11η με 13η εβδομάδα κύησης πραγματοποιείται έλεγχος αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου, με τη βοήθεια υπερηχογραφήματος. 
Την 20η με 22η εβδομάδα κύησης πραγματοποιείται υπερηχογράφημα β’ επιπέδου. 
Την 32η και την 36η εβδομάδα πραγματοποιείται στο ιατρείο το έγχρωμο Doopler κυήσεως. 
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι καθώς και υπερηχογραφήματα, ώστε να παρακολουθείται       λεπτομερώς η ανάπτυξη του εμβρύου.